Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay   a

   FTMS Việt Nam

     /  Kiến thức   /  Chuẩn mực IFRS 16 (LEASE) – PART 2

   Chuẩn mực IFRS 16 (LEASE) – PART 2

   image 37

   4. Các thông tin cần có khi ghi nhận IFRS 16 

   -Hợp đồng Lease : số năm hợp đồng hiệu lực là số năm tính dòng tiền. 

   -Số tiền phải trả hàng kỳ 

   – Các khoản trả trước 

   – Lãi suất chiết khấu : doanh nghiệp được lựa chọn, nhưng không được thấp hơn lãi suất của các khoản vay dài hạn. 

   Sau khi có các thông tin này, cộng thêm dùng excel, hàm PV, hoặc công thức 1/(1+r)^n, là hoàn toàn tính được giá trị hiện tại ròng của toàn bộ dòng tiền phải trả trong suốt hợp đồng thuê. Giá trị hiện tại ròng này chính là giá trị tài sản finance lease và finance lease liability (chia ra thành current and non current liability) cần ghi nhận trên BS. 

   Hàng kỳ, khi trả tiền thuê, kế toán ghi nhận chi phí tài chính, bằng đúng lãi suất chiết khấu nhân với giá trị nghĩa vụ tài chính, phần chênh lệch còn lại giữa tiền thuê và chi phí tài chính sẽ được ghi giảm nghĩa vụ thuê tài chính ngắn hạn. 

   5. Hạn chế của IFRS 16 

   Trên quan điểm của mình, IFRS 16 có hạn chế là thường đẩy giá trị tổng tài sản của doanh nghiệp lên rất cao, tương đồng với việc tăng hệ số nợ. Điều khoản hợp đồng lease thường đa số là có thể cancel bất thình lình được (có chịu phạt), nên việc ghi nhận tài sản thuê tài chính và nghĩa vụ nợ cho cả hợp đồng dài hạn là đáng để cân nhắc về nguyên tắc prudential principle của kế toán, overstated value tổng tài sản doanh nghiệp. Nếu VN áp dụng IFRS 16 thì có khả năng nghị định 20-NĐ về transfer pricing sẽ trở thành một văn bản dưới luật cần sửa đổi của bộ TC do quy định về trần chi phí lãi vay được khấu trừ thuế không được vượt qua 20% EBITDA. Nhưng lúc ấy biết đâu được, BTC sẽ lý lí luận chi phí discounted cho khoản liability là chi phí tài chính chứ không phải chi phí lãi vay, cũng không quan tâm nguyên tắc substance over form của ngành kế toán, thì NĐ đang gây bất mãn này lại ok. 

   Bình luận