Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay   a

   Event List

     /  Event List
   Ngày: 20 Tháng Bảy @ 6:30 chiều - 8:30 chiều
   Thời gian: 6:30 chiều - 8:30 chiều
   Ngày: 19 Tháng Bảy @ 6:30 chiều - 8:30 chiều
   Thời gian: 6:30 chiều - 8:30 chiều
   Ngày: 25 Tháng Sáu @ 8:00 sáng - 5:00 chiều
   Thời gian: 8:00 sáng - 5:00 chiều
   Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
   Địa chỉ: 126 Nguyễn Thị Minh Khai
   Ngày: 8 Tháng Năm, 2019 @ 8:00 sáng - 5:00 chiều
   Thời gian: 8:00 sáng - 5:00 chiều
   Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
   Địa chỉ: 126 Nguyễn Thị Minh Khai
   Ngày: 17 Tháng Năm, 2019 @ 8:00 sáng - 5:00 chiều
   Thời gian: 8:00 sáng - 5:00 chiều
   Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
   Địa chỉ: 126 Nguyễn Thị Minh Khai
   Ngày: 11 Tháng Sáu, 2019 @ 8:00 sáng - 5:00 chiều
   Thời gian: 8:00 sáng - 5:00 chiều
   Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
   Địa chỉ: 126 Nguyễn Thị Minh Khai