Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay   a

   Thầy Ashim Kumar, ACCA

     /  Thầy Ashim Kumar, ACCA
   12

   Thầy Ashim Kumar, ACCA

   Giảng viên

   SBL/ACCA

   Thầy Ashim Kumar  – FCCA, MBA, AMBA, FRSA

   Thầy Ashim Kumar là giảng viên ACCA&CIMA kỳ cựu tại nhiều quốc gia Châu Âu và Việt Nam, giảng viên MBA tại Đại học Gdansk – Ba Lan, hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành cao cấp trong lĩnh vực phát triển con người và kinh doanh.

   Thầy Ashim Kumar với hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành cấp cao các loại hình doanh nghiệp khác nhau trong các lĩnh vực về phát triển con người và phát triển kinh doanh tại các công ty lớn như: “Big4”, BAT, Unilever, IKEA… Kinh nghiệm nghề nghiệp của thầy tập trung trong các lĩnh vực như quản trị thay đổi, nâng cao năng lực thực hiện, quản trị và thực hiện chiến lược vận dụng công nghệ.

   Thầy cũng đã tham gia lãnh đạo, phát triển cho nhiều đội ngũ nhân sự đa văn hóa nhằm nâng cao năng lực chăm sóc khách hàng, phát triển nhân tài và tăng trưởng kinh doanh. Thầy cũng có kinh nghiệm trong việc phát triển các chiến lược L&D (đào tạo và phát triển) cho khách hàng và tư vấn chiến lược kinh doanh cho tập đoàn ATC toàn cầu, và Trung tâm đào tạo EY ở MENA.