Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay







  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay







   a

   Thầy Ashim Kumar

     /  Thầy Ashim Kumar
   12

   Thầy Ashim Kumar

   Giảng viên

   SBL/ACCA

   FCCA, MBA, AMBA, FRSA, Giảng viên ACCA&CIMA kỳ cựu tại nhiều quốc gia châu Âu và Việt Nam, Giảng viên MBA tại Đại học Gdansk – Ba Lan, hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành cao cấp trong lĩnh vực phát triển con người và kinh doanh.