Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay   Calendar of Events

   H T2

   B T3

   T T4

   N T5

   S T6

   B T7

   C CN

   0 events,

   0 events,

   0 events,

   1 event,

   Lịch Khai Giảng Dự Kiến CMA Part 1 & Part 2: 01/10/2022

   1 event,

   2 events,

   -

   Lịch Khai Giảng Dự Kiến Khóa Lập Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế Nâng Cao (DipIFR) 11/09/2022

   1 event,

   2 events,

   Lịch Khai Giảng Dự Kiến Khóa Học Đọc Hiểu & Phân Tích Báo Cáo Tài Chính (FSA) 17/09/2022

   3 events,

   Lịch Khai Giảng Dự Kiến Khóa Lập Báo Cáo Tài Chính Theo Chuẩn IFRS (CertIFR) 18/09/2022 & 02/10/2022

   3 events,

   2 events,