KHÓA ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP (IN – HOUSE)

Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay

  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay

   KHÓA ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP (IN – HOUSE)

   Chuyên ngành:
   Reviews:
   nen khoa hoc 1

   Thông tin về khoá học

   CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP

   I. DANH SÁCH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

   1

   2

    


   II. NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC KHÓA HỌC

   1. TƯ VẤN TỐI ƯU VÀ LẬP KẾ HOẠCH THUẾ
   NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC 
   – Các kiến thức chuẩn cho một tư vấn thuế chuyên nghiệp (kỹ năng tối ưu số thuế phải nộp cho doanh nghiệp, cách tư vấn giải quyết bất đồng và tranh chấp trong thuế, nắm và hiểu được các vấn đề nội tại của doanh nghiệp để tư vấn hiệu quả…). 
   – Vận dụng chính sách và đặc thù kinh doanh khi tính thuế (giúp bạn không bỏ sót quyền lợi về thuế cho DN, không bỏ sót chi phí tính thuế được trừ…). 
   – Biết cách xây dựng các phương án tối ưu thuế cho từng sắc thuế theo nhóm ngành một cách thành thạo.
   – Nắm được các lỗi thường gặp trong quá trình tối ưu hoá thuế
   – Cách sử dụng đòn bẩy tài chính để tối ưu hoá thuế 
   – Nắm được các phương pháp Lập và triển khai một kế hoạch thuế có tính thực thi cao 
   ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN 
   – Học viên làm nghề muốn trở thành chuyên gia tư vấn thuế và chuyên sâu về lập kế hoạch thuế 
   – Học viên cần củng cố kiến thức chuyên sâu về lập kế hoạch thuế 
   – Kế toán thuế, kế toán quản trị trong các doanh nghiệp 
   – Các chủ doanh nghiệp muốn tìm hiểu kiến thức chuyên sâu về thuế 
   – Các cá nhân, tổ chức mong muốn tối ưu các khoản thuế phải nộp
   – Các chuyên gia tư vấn thuế thành công nhất không thể thiếu đi việc lập kế hoạch thuế, nó như một vũ khí khẳng định năng lực, vị thế của họ trong ngành tư vấn. 
   – Khoá học là một bức tranh tổng thể nhất giúp bạn chinh phục ngành tư vấn và trở thành một chuyên gia về thuế

   2. KHÓA HỌC LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH
   NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC 
   – Hiểu sâu sắc về 5 loại kế hoạch ngân sách mà ban lãnh đạo cần
   – Nắm vững quy trình và phương pháp lập ngân sách: Phân tích dữ liệu năm cũ, đặt mục tiêu tài chính, các chiến lược thực thi…
   – Biết cách quản trị, kiểm soát ngân sách, có tầm nhìn và mục tiêu về ngân sách
   – Vượt qua các cản trở trong quá trình lập ngân sách
   – Xác định được các sai sót, biến động của ngân sách. Qua đó, đưa ra các dự báo và thực hiện các điều chỉnh phù hợp
   – Kiểm soát tính hiệu quả về sự luân chuyển của dòng tiền, biết cách tối ưu từng hoạt động với kế hoạch ngân sách tương ứng. Tính toán được doanh thu mong đợi, tính được giá bán hàng, tính được các thu nhập hoạt động dự kiến, triển khai các tình huống thực tế.
   – Gia tăng giá trị của bản thân trong doanh nghiệp
   ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
   – Chủ doanh nghiệp, ban lãnh đạo công ty (BGĐ) 
   – Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, nhân viên phòng kế toán, chuyên viên tài chính 
   – Nhân sự tham gia lập kế hoạch ngân sách cho doanh nghiệp
   – Những người quan tâm đến công tác lập kế hoạch ngân sách.

   3. KHÓA HỌC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO QUẢN TRỊ
   NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC 
   – Nắm rõ những điểm mấu chốt của báo cáo quản trị 
   – Thành thạo các kỹ năng và nâng cao năng lực lập và trình bày các báo cáo kế toán quản trị; 
   – Mô hình kế toán quản trị và các phương pháp kỹ thuật kế toán quản trị 
   – Biết cách sắp xếp, quản trị và sử dụng số liệu hữu ích trong doanh nghiệp. 
   – Học cách tư duy đường dài bằng các hoạt động lập kế hoạch dự trù và kiểm soát; 
   – Tư duy đúng về cơ cấu dòng tiền, doanh thu, chi phí, lợi nhuận 
   – Phương pháp đánh giá quản trị hàng tồn kho và công nợ 
   – Kiểm tra tình trạng của công ty bằng các chỉ số phân tích tài chính 
   – Cơ cấu thu chi tiền mặt và sử dụng tối ưu dòng tiền 
   – Thuyết trình, diễn giải và quy tụ trực quan trên báo cáo các loại thông tin từ các nguồn khác nhau;
   – Đánh giá và thực hiện các phương pháp chi phí phù hợp để đưa ra các tư vấn tài chính cho nhà quản trị
   ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
   – Chủ doanh nghiệp, ban lãnh đạo công ty (BGĐ) 
   – Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, nhân viên phòng kế toán, chuyên viên tài chính 
   – Những người quan tâm đến công tác quản trị doanh nghiệp.

   4. KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ
   NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC 
   – Nhìn rõ bức tranh tài chính của DN mình ở mọi thời điểm 
   – Cấu trúc và các thành tố của hệ thống quản trị tài chính 
   – Kỹ năng đọc báo cáo tài chính hiệu quả và chính xác 
   – Hiểu về dòng tiền và chủ động tối đa hóa hiệu quả trong quản trị dòng tiền 
   – Phân tích và đưa ra quyết định tài chính thông minh dựa trên thông tin tài chính (chi phí, lợi nhuận, ngân sách vốn, rủi ro đầu tư,..) 
   – Dự đoán – triển khai – giám sát bản kế hoạch tài chính bám sát kế hoạch kinh doanh 
   – Quản lý vốn lưu động và các yếu tố tài chính như tiền mặt, phải thu và hàng tồn kho,.. 
   – Kiểm soát và quản lý tài chính hiệu quả để đảm bảo sự cân đối giữa nguồn vốn và hoạt động kinh doanh. 
   – Xác định, đánh giá và quản lý rủi ro tài chính trong doanh nghiệp. 
   – Áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro tài chính và các công cụ như hợp đồng tương lai, lựa chọn và hoán đổi. 
   – Hiểu và sử dụng hiệu quả đòn bẩy để tạo những bước phát triển đột phá mà vẫn đảm bảo sự ổn định tài chính cho DN. 
   ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
   – Chủ doanh nghiệp, ban lãnh đạo công ty (BGĐ) 
   – Những người quan tâm đến công tác quản trị vận hành doanh nghiệp

   5. KIỂM SOÁT NỘI BỘ THEO CHUẨN COSO (FTMS)
   NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC 
   – Khóa học phân tích kỹ càng các thành phần của Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp như Môi trường Kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Thủ tục kiểm soát, Trao đổi và thông tin, giám sát và kiểm tra và vai trò của từng thành phần đối với một Hệ thống Kiểm soát nội bộ hiệu quả. Từ đó Lãnh đạo có cơ sở nhìn nhận và đánh giá về Hệ thống Kiểm soát nội bộ của đơn vị mình cũng như có cơ sở để đưa ra những biện pháp hoàn thiện hệ thống đó. 
   – Xây dựng văn hóa nhận thức về kiểm soát nội bộ trong toàn công ty: hiểu được vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong các lớp kiểm soát. Khóa học sẽ đưa ra những tình huống, những rủi ro hoạt động mà doanh nghiệp thường gặp, từ đó phân tích mục đích hoạt động cũng như mục đích kiểm soát liên quan để học viên có thể tự tiếp cận và đưa ra những thủ tục kiểm soát cho từng nội dung cụ thể (mua- bán hàng, quản lý tài sản, quản lý chi phí mua sắm, chi phí tiền lương…)

   6. KHÓA QUẢN LÝ DỰ ÁN HIỆU QUẢ
   MỤC TIÊU KHÓA HỌC

   – Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc quản lý kiểm toán theo phương thức quản lý dự án.
   – Giới thiệu và cho học viên thực hành một qui trình chuẩn hoàn tất của Dự án Kiểm toán nội bộ.
   Sau khóa học :

   – Học viên có kỹ năng cơ bản về xây dựng một kế hoạch kiểm toán
   – Học viên có khả năng thực hiện, hợp tác & tuân thủ qui trình kiểm toán như một thành viên trong dự án
   – Học viên có các kỹ năng thực hành cần thiết liên quan đến khâu kết thúc dự án 


   7. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
   NỘI DUNG:
   – Kiến thức tổng thể về phân tích tín dụng
   – Phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp
   – Phân tích tài sản đảm bảo

   8. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
   MỤC TIÊU KHÓA HỌC
   Kết thúc khóa học, học viên có thể: 
   – Nắm chắc toàn bộ hệ thống ngữ pháp  và cấu trúc câu từ cơ bản tới nâng cao;
   – Nâng cao khả năng nghe hiểu & đọc hiểu thông qua việc phân tích các cấu trúc câu ở các bài nghe, đọc có liên quan tới lĩnh vực kế toán và tài chính
   – Củng cố kỹ năng viết luận ở cấp độ cơ bản
   – Nâng cao kỹ năng nói và thảo luận các kiến thức, tình huống liên quan tới công việc kế toán, tài chính chuyên nghiệp
   – Sở hữu vốn từ chuyên ngành kế toán và tài chính chuẩn bị tốt cho các khóa đào tạo kế toán/kiểm toán quốc tế và tự tin làm việc trong ngành kế toán – tài chính
   – Tự tin giao tiếp và hơp tác làm việc với các khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, hay cấp trên là người nước ngoài.
   – Tự tin đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong doanh nghiệp mà công việc đòi hỏi phải làm việc thường xuyên hay tham gia dự án với đối tác và khách hàng nước ngoài

   9. ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
   MỤC TIÊU KHÓA HỌC

   – Mục đích của chương trình này là tăng cường sự hiểu biết về việc chuẩn bị và phân tích báo cáo tài chính là các cơ sở quan trọng cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động, hay ra quyết định liên quan đến cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng hoặc đầu tư tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp. Thông qua khoá học giúp người học đánh giá tác động của việc áp dụng các phương pháp và ước tính kế toán khác nhau về báo cáo tài chính, đặc biệt tập trung vào hiệu quả của các lựa chọn kế toán đối với thu nhập được báo cáo, giá trị ròng, dòng tiền, tính thanh khoản và các thước đo khác nhau về hiệu quả hoạt động của công ty.

   – Chương trình này sẽ hữu ích cho các đối tượng làm trong lĩnh vực kế toán, tài chính ngân hàng, quản lí danh mục khách hàng, quản trị rủi ro, đầu tư tài chính muốn nâng cao kiến thức trong việc hiểu và phân tích các báo cáo tài chính. Nó giúp người tham gia: 

   • Hiểu được phân tích hoạt động và hoạt động tài chính thông qua các số liệu công bố trong báo cáo tài chính.
   • Đào sâu kĩ năng phân tích định giá đầu tư giữa các doanh nghiệp, tập đoàn kinh doanh và hoạt động đa quốc gia 
   • Trải nghiệm việc phân tích báo cáo tài chính từ chuẩn mực kế toán của Việt Nam 
   • Phát hiện rủi ro gian lận thông qua việc rà soát báo cáo tài chính
   • Hiểu chất lượng của doanh thu từ khía cạnh giám định, phân tích tính minh bạch


   10. QUẢN TRỊ RỦI RO
   MỤC TIÊU KHÓA HỌC
   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

   – Hiểu những khái niệm căn bản về rủi ro và quản trị rủi ro
   – Biết các xác định rủi ro và quản lý rủi ro thông dụng trong hoạt động kinh doanh
   – Nắm được quy trình quản lý rủi ro
   – Xây dựng được hệ thống báo cáo rủi ro và tư vấn các biện pháp quản trị rủi ro cho doanh nghiệp của mình
   – Cải thiện sự phối hợp giữa các phòng ban trong việc quản lý rủi ro
   – Nắm được thực tế hoạt động quản trị rủi ro ở các doanh nghiệp Việt Nam và trên thế giới


   11. QUẢN LÝ HIỆU SUẤT DỰ ÁN

   12. PROJECT MANAGEMENT (QUẢN LÝ DỰ ÁN)
   NỘI DUNG
   – Giới thiệu về dự án và các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư
   – Thẩm định tính khả thi của dự án đầu tư
   – Các kĩ thuật phân tích, thẩm định dự án đầu tư
   – Quản lý rủi ro dự án
   – Cơ cấu vốn tối ưu trong đầu tư dự án

   13. STRATEGIC MANAGEMENT FOR EFFECTIVE DECISION MAKING IN BUSINESS (QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ) (FTMS)
   MỤC ĐÍCH
   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
   – Xác định quy trình lập chiến lược tự tin đưa ra các quyết định chiến lược trong tương lai
   – Xây dựng văn hóa làm việc dựa vào hiệu quả công việc
   – Xây dựng chiến lược quản lý khách hàng phù hợp
   – Xây dựng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp
   – Xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp

   14. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (FTMS)  
   MỤC ĐÍCH 
   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể: 
   – Hiểu rõ về tất cả các hạng mục và ý nghĩa của từng báo cáo tài chính (BCTC) 
   – Đọc và dựa vào BCTC để nhận biết và đáng giá tổng quan tình hình thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh (KQSXKD) và tiềm lực tài chính của doanh nghiệp (DN) trong khoảng thời gian nhất định. 
   – Hiểu ý nghĩa một số chỉ tiêu tài chính quan trọng và thông dụng để tham gia vào các quyết định cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và đạt chỉ tiêu đề ra.  

   15. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (FTMS)
   MỤC ĐÍCH

   – Quản trị chiến lược là cách doanh nghiệp thực hiện các chiến lược đề ra một cách hiệu 
     quả về cơ cấu tổ chức, nhân sự, quy trình, dự án và các mối quan hệ. 
   – Quản trị chiến lược phát triển các kỹ năng và khả năng chiến lược của nhà quản lý doanh nghiệp để họ có thể thiết lập tầm nhìn và hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp.  
   – Quản trị chiến lược cũng bao gồm lãnh đạo và quản lý sự thay đổi thông qua quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược.  


   16. LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ KINH DOANH (VIỆT NAM) (FTMS)
    MỤC ĐÍCH 
   Kết thúc khóa học học viên sẽ có thể:  

   – Xác định các yếu tố thiết yếu của các hệ thống pháp luật khác nhau về nguồn chính của pháp luật, mối quan hệt giữa các nhánh quyền lực theo quy định của hiến pháp, và nhu cầu về quy định quốc tế, và giải thích được vai trò của các tổ chức quốc tế trong việc phát triển và quy định về thương mại quốc tế, vai trò của trọng tài quốc tế và các phương thức thay thế như là tòa án giải quyết tranh chấp. 
   – Thừa nhận và áp dụng các quy phạm pháp luật thích hợp theo quy định của công ước về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, và giải thích các cách thức khác nhau theo đó các giao dịch kinh doanh quốc tế huy động vốn. 
   – Phân biệt các hình thức  kinh doanh quốc tế khác nhau và điều lệ của các tổ chức kinh doanh 
   – Công nhận và so sánh các loại vốn và tài chính của các doanh nghiệp 
   – Mô tả và giải thích các doanh nghiệp được quản lý, quản trị và quy định như thế nào. 
   – Thừa nhận những vấn đề pháp lý về luật phá sản 
   – Trình bày kiến thức về những hành vi tội phạm và lừa đảo của doanh nghiệp 
   – Nắm chắc luật đấu thầu  


   17. HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ (FTMS)
   MỤC ĐÍCH 
   Kết thúc khóa học học viên sẽ có thể:  

   • Thảo luận và áp dụng các khung lý thuyết cho việc lập báo cáo tài chính theo 
     chuẩn mực quốc tế IFRS 
   • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế 
   • Phân tích và diễn giải báo cáo tài chính 
   • Lập và trình bày báo cáo tài chính cho doanh nghiệp độc lập hay doanh nghiệp sáp nhập theo chuẩn mực kế toán quốc tế 


   18. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
    
   MỤC ĐÍCH 
   Kết thúc khóa học học viên sẽ có thể:  

   – Giải thích và áp dụng những kỹ thuật kế toán giá thành/kế toán chi phí 
   – Chọn lựa và áp dụng  kỹ thuật nhằm ra quyết định kinh doanh và khuyến khích việc sử dụng một cách hiệu quả và hữu hiệu nguồn lực hạn chế của doanh nghiệp, nhận thức được rủi ro và kiểm soát những rủi ro này.
   – Nhận diện và áp dụng  kỹ thuật lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và các phương thức lập kế hoạch và kiểm soát và sử dụng hệ thống giá thành   
   – Nhận diện và thảo luận thông tin và các hệ thống đo lường quản lý hiệu quả hoạt động và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp   


   19. THUẾ VIỆT NAM 
   MỤC ĐÍCH 
   Kết thúc khóa học học viên sẽ có thể:  

   – Giải thích cách hoạt động và phạm vi của hệ thống thuế Việt Nam, các nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và các tác động nếu không tuân thủ 
   – Giải thích và tính nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân 
   – Giải thích và tính nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty trong nước cũng như công ty có vốn đầu tư nước ngoài 
   – Giải thích và tính nghĩa vụ thuế cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam 
   – Giải thích và tính nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng 


   20. CHUẨN MỰC BÁO BÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFRS 
   MỤC ĐÍCH 
   – Kết thúc khóa học học viên sẽ có thể: 
   – Hiểu và giải thích được cơ cấu khung quy định kế toán quốc tế 
   – Áp dụng IFRS cho những yếu tố chính của báo cáo tài chính 
   – So sánh sự khác biệt giữa chuẩn mực quốc tế IFRS và chuẩn mực VAS
   – Xác định và áp dụng các yêu cầu về công bố thông tin cho các công ty trong các báo cáo tài chính và thuyết minh 
   – Chuẩn bị báo cáo tài chính tập đoàn (ngoại trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ của tập đoàn) bao gồm chi nhánh, các cơ sở đầu tư và liên doanh 

   21. CHUYỂN GIÁ VÀ CÁC GIAO DỊCH LIÊN KẾT (FTMS)
    NỘI DUNG:

   – Hiểu biết về chuyển giá và các GDLK
   – Các quy định hiện hành về GDLK
   – Các quy định về thủ tục tuân thủ hàng kỳ
   – Hoạt động thanh tra thuế đối với GDLK


   22. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (DATA ANALYTICS) (FTMS)

   23. SỬ DỤNG CÔNG CỤ BI TRONG LẬP BÁO CÁO VÀ QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP (VBA/Query Excel, Power BI)
     

    

    

    

   Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

   ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

    error: Content is protected !!