Chuyển đổi VAS qua IFRS

Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay   Chuyển đổi VAS qua IFRS

   Chuyên ngành:
   HINH WEBSITE 2 1

   Thông tin về khoá học

   Theo quy định hiện hành các doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam phải trình bày và nộp Báo cáo tài chính (BCTC) cho cơ quan quản lý nhà nước theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS). Đồng thời theo nhu cầu đặc biệt, một số doanh nghiệp còn phải lập BCTC theo chuẩn mực quốc tế (IFRS) để gửi BCTC về cho công ty mẹ, các nhà đầu tư nước ngoài hoặc các tổ chức tài trợ vốn ở nước ngoài… Để tiết kiệm thời gian, nhiều doanh nghiệp đã chọn cách lập BCTC theo chuẩn Việt Nam VAS trước, sau đó thực hiện việc chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS.
   Hiểu được quá trình chuyển đổi BCTC từ VAS sang IFRS khá phức tạp và dễ sai sót, FTMS tổ chức khóa học “Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” với mong muốn hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp hiểu sâu các kiến thức và kinh nghiệm để thực hiện việc chuyển đổi này một cách tốt nhất.
   NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
   1) Khái quát về Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và Hệ thống Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)
   2) Khái quát về cấu trúc báo cáo tài chính theo VAS và IFRS
   3) Cách thức chuyển đổi các khoản mục quan trọng trên Bảng cân đối kế toán
   Tài sản tài chính/ Nợ phải trả tài chính
   Hàng tồn kho
   Tài sản cố định/ Bất động sản đầu tư
   Các khoản mục khác:
   4) Cách thức chuyển đổi các khoản mục quan trọng trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu, Chi phí, Thuế
   5) Cách lập báo cáo tài chính theo IFRS
   6) Bài tập thực hành chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS
   Đối tượng khóa học: 
   • Cấp quản lý và nhân sự Kế toán – Tài chính phụ trách chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS
   • Các kiểm toán viên đang công tác tại công ty kiểm toán
   • Các chuyên viên kế toán – tài chính của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty có cổ phần niêm yết trên thị trường quốc tế, các ngân hàng, các tập đoàn, tổng công ty có vốn vay từ nước ngoài,…
   • Các nhân sự khác có quan tâm

   Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

   ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC