Khóa học IFRS Course

CertIFRS

Certificate in International Financial Reporting (Cert IFR) - Chứng chỉ Lập báo cáo Tài chính Quốc tế là một trong hai chứng chỉ do Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA cấp. Để được cấp chứng chỉ này, học viên chỉ học một khoá học và thi một kỳ thi duy nhất.

1 audio
Online/Offline: CertIFRS

DipIFRS

Chương trình học được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức và sự hiểu biết về các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế IFRS. Học viên cũng được hướng dẫn các áp dụng cũng như nguyên lý của IFRS

1 audio
Online/Offline: DipIFRS

VAS to IFRS

Khóa học chuyển đổi VAS sang IFRS - Vietnamese Accounting System to International Financial Reporting Standards.

1 audio
Online/Offline: VAS to IFRS

Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay   Khóa học IFRS Course

   Chuyên ngành:
   HINH WEBSITE

   Thông tin về khoá học

   Chứng chỉ Lập báo cáo Tài chính Quốc tế (CertIFR):
   CertIFR là một trong hai chứng chỉ do Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA cấp. Để được cấp chứng chỉ này, học viên chỉ học một khoá học và thi một kỳ thi duy nhất.
   Chương trình khoá học CertIFR được thiết kế phù hợp cho học viên lần đầu tiên học IFRS. Chương trình nhấn mạnh những thông tin chính cùng với các tóm tắt dễ hiểu. Chương trình cũng bao gồm các ví dụ tình huống thực tế, các bài tập thực hành, câu hỏi chọn lựa và đáp án để học viên có thể tích luỹ dần kiến thức trong suốt quá trình học.
   Mục tiêu của chương trình CertIFR: 
   Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:
   • Hiểu được cách các tiêu chuẩn báo cáo quốc tế IFRS được áp dụng trên toàn cầu
   • Giải thích cách thức hoạt động và vai trò của Uỷ ban chuẩn mực kế toán (IASB)
   • Kiểm tra các yêu cầu cơ bản của IFRS đổi với từng chuẩn mực
   • Cung cấp hướng dẫn cách áp dụng IFRS trong thực tế

   Điều kiện đăng ký học Chứng chỉ CertIFR:

   • Sinh viên đại học chuyên ngành tài chính, kế toán và kiểm toán muốn trang bị kiến thức về IFRS cho công việc trong tương lai
   • Người đi làm trong lĩnh vực kế toán, tài chính và kiểm toán muốn cập nhật về IFRS để áp dụng trong công việc
   Chứng chỉ Lập báo cáo Tài chính Quốc tế nâng cao (DipIFR)– là một trong hai chứng chỉ do Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA cấp. Để được cấp chứng chỉ này, học viên chỉ học một khoá học và thi một kỳ thi duy nhất.
   Mục tiêu của chương trình DipIFR
   Chương trình học được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức và sự hiểu biết về các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế IFRS. Học viên cũng được hướng dẫn các áp dụng IFRS và nguyên lý đầy đủ của chương trình.
   Nội dung chương trình học Chứng chỉ DipIFR:
   Chương trình học đề cập đến báo cáo tài chính quốc tế và cách áp dụng lần đầu tiên về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.
   Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:
   • Hiểu, giải thích và áp dụng được được cơ cấu khung quy định kế toán quốc tế
   • Áp dụng IFRS cho những yếu tố chính của báo cáo tài chính
   • Xác định và áp dụng các yêu cầu về công bố thông tin cho các công ty trong các báo cáo tài chính và thuyết minh
   • Chuẩn bị báo cáo tài chính tập đoàn (ngoại trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ của tập đoàn) bao gồm chi nhánh, các cơ sở đầu tư và liên doanh
   Điều kiện đăng ký học Chứng chỉ DipIFR:
   • Chuyên gia tài chính chuyên nghiệp hiện đang làm việc trong các công ty kiểm toán, dịch vụ kế toán kiểm toán hoặc làm cho các doanh nghiệp khác, được công nhận theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế
   • Học viên đang làm trong lĩnh vực tài chính nhưng chưa được công nhận theo tiêu chuẩn kế toán quốc gia, cần đáp ứng yêu cầu sau:
   • 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán có liên quan (với thư xác nhận của công ty); hoặc
   • Bằng cấp có liên quan + 2 năm kinh nghiệm làm việc; hoặc
   • Có chứng chỉ ngắn hạn của ACCA về IFRS (Certificate of IFRS) + 2 năm kinh nghiệm làm việc; hoặc
   • Đã hoàn tất chương trình ACCA
   • Đối với học viên muốn học để cập nhật kiến thức về các tiêu chuẩn báo cáo quốc tế, chương trình dành cho:
   • Mọi đối tượng có khả năng đọc hiểu tiếng Anh và có kinh nghiệm làm việc hoặc có kiến thức cơ bản về kế toán tài chính

   Giáo trình

   CertIFRS 0/1

   Certificate in International Financial Reporting (Cert IFR) - Chứng chỉ Lập báo cáo Tài chính Quốc tế là một trong hai chứng chỉ do Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA cấp. Để được cấp chứng chỉ này, học viên chỉ học một khoá học và thi một kỳ thi duy nhất.

   1 audio
   Online/Offline: CertIFRS
   40 Giờ

   DipIFRS 0/1

   Chương trình học được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức và sự hiểu biết về các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế IFRS. Học viên cũng được hướng dẫn các áp dụng cũng như nguyên lý của IFRS

   1 audio
   Online/Offline: DipIFRS
   64 Giờ

   VAS to IFRS 0/1

   Khóa học chuyển đổi VAS sang IFRS - Vietnamese Accounting System to International Financial Reporting Standards.

   1 audio
   Online/Offline: VAS to IFRS
   24 Giờ

   Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

   ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC