Khóa học FSA

Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay   Khóa học FSA

   Chuyên ngành:
   FSA COURSE

   Thông tin về khoá học

   Khóa học FSA (Financial Services Analysis) – Đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính là yêu cầu bắt buộc để lãnh đạo doanh nghiệp hiện đại có thể ra các quyết định nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng, ban và doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
   Đối tượng tham gia khóa học “Đọc, hiểu & phân tích báo cáo tài chính:
   • Lãnh đạo doanh nghiệp không chuyên về tài chính: Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Trợ lý CEO
   • Những người quan tâm đến đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp như
   • Nhân viên môi giới chứng khoán, chuyên viên phân tích nghiên cứu, nhân viên tín dụng
   • Những người có hoài bão và khát vọng trở thành giám đốc doanh nghiệp trong tương lai
   Lý do nên học khóa “Đọc, hiểu & phân tích báo cáo tài chính” tại FTMS:
   • Khoá học do giảng viên là hội viên các hiệp hội hành nghề quốc tế danh tiếng như ACCA, CIMA đảm nhiệm
   • Cấu trúc và nội dung được xây dựng dựa trên nội dung các chương trình đào tạo quốc tế như ACCA, CIMA, CFA…
   • Khoá đào tạo có tính thực hành cao. qua việc lồng ghép các bài tập tình huống thực tế.
   Một trong những mục tiêu của khoá học là để giúp người học có thể xử lý và giải quyết hiệu quả các tình huống, vấn đề có thể bắt gặp trên thực tế công việc

   Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

   ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC