Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay   a

   Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, CMA

     /  Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, CMA
   6 2

   Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, CMA

   Giảng Viên

   CMA, CIMA

   Cô Huyền hiện là Phó phòng Phụ trách Quản trị Rủi ro, Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel. Trước đó, cô Huyền có 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro với các vị trí:
   – Trưởng ban kiểm soát Tập đoàn Công nghệ CMC.
   – Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Giải trí Hà Nội (Công viên nước Hồ Tây)
   – Kiểm soát viên Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt
   – Chuyên gia quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt