Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay   a

   Cô Trần Thị Đức, CMA – CertIFR

     /  Cô Trần Thị Đức, CMA – CertIFR
   Web Hoc vienGiang vien

   Cô Trần Thị Đức, CMA – CertIFR

   Giảng viên

   FIA, ACCA, IFRS, VAS - IFRS

   Cô Trần Thị Đức tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân và là thành viên hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA). Đặc biệt, cô còn đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao trong lĩnh vực Nhà hàng Khách sạn lớn ở Hà Nội như: Giám đốc Tài chính  (DOF), Phó giám đốc tài chính (FC), Quản lý Tài chính (Finance manager).

   Cô Đức còn có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về phân tích tài chính, lập báo cáo tài chính theo chuẩn VASs và IFRSs, quản lý tài sản cố định, soát xét thuế, phân tích tài chính và rủi ro, kiểm soát hệ thống nội bộ, chính sách chuyển giá, quản lý dự án… cũng như hỗ trợ quản lý cấp cao trong việc đưa ra các báo cáo quản trị như phân tích Variance, lập ngân sách, phân tích chi phí và quản lý chi phí trong vận hành doanh nghiệp….

   Với kinh nghiệm lập báo cáo tài chính, cô chịu trách nhiệm soát xét tất cả các giao dịch nhằm hướng dẫn áp dụng hạch toán đúng chuẩn mực quốc tế, đồng thời chịu trách nhiệm chính cho việc lập và soát xét báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS.

   Cô được rất nhiều học viên tin tưởng và phản hồi tốt đặc biệt đối với các doanh nghiệp đang cần đào tạo kiến thức và kỹ năng cho nhân viên cũng như cấp quản lý.