Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay   a

   Thầy Fung Chee Kong, ACCA

     /  Thầy Fung Chee Kong, ACCA
   Hoc vienGiang vien 5

   Thầy Fung Chee Kong, ACCA

   Giảng Viên

   AA/F8 ACCA

   Thạc sỹ Học viện kinh tế London, Giảng viên ACCA trên 13 năm kinh nghiệm tại Singapore, Malaysia, Việt Nam, Cambodia, Trung Quốc, Hong Kong và Australia