Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay

  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay

   a

   Thầy Trịnh Công Sơn, ACCA

     /  Thầy Trịnh Công Sơn, ACCA
   size giang vien

   Thầy Trịnh Công Sơn, ACCA

   🏆 Hội viên ACCA Việt Nam.
   🏆 Giảng viên ACCA, IFRS tại FTMS Việt Nam.
   🏆 Hiện thầy đang đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Tài chính Đầu tư của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Thầy Sơn cũng đồng thời giữ vị trí Giám đốc Tài chính của Công ty Liên doanh Del Monte – Vinamilk Dairy tại Philippines. Bên cạnh đó, Thầy Sơn là thành viên Ban kiểm soát của 2 công ty niêm yết và là thành viên trong hội đồng xếp hạng của một công ty xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp.
   🏆 Thầy có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý trong các lĩnh vực chuyên môn kiểm toán, kế toán, tài chính và đầu tư. Thầy Sơn hiện là Hội viên kỳ cựu của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (FCCA) và Hội viên của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA).

   error: Content is protected !!