Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay   a

   Cô Phạm Thị Thanh Thủy, ACCA

     /  Cô Phạm Thị Thanh Thủy, ACCA

   Cô Phạm Thị Thanh Thủy, ACCA

   Cô Thủy là Hội viên lâu năm của Hiệp hội Kiểm toán và Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) và Kế toán Công chứng Việt Nam.

   Ngoài kinh nghiệm kiểm toán ở nhiều lĩnh vực khác nhau khi công tác tại một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, cô Thủy còn có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tài chính và kiểm toán nội bộ của công ty đa quốc gia. Với gần 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tại FTMS cũng như nền tảng kiến thức vững chắc, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và sự nhiệt huyết của mình, Cô sẽ giúp các học viên hiểu rõ kiến thức về kiểm toán và vận dụng kiến thức phù hợp để học viên có sự chuẩn bị tốt cho kỳ thi CMA.