Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay   a

   Kiến thức

     /  Kiến thức (Page 4)

   IFRS 16 ra đời nhằm thay thế cho IAS 17. Tại sao lại có sự thay thế này?   Hãy cùng FTMS tìm hiểu thêm về chuẩn mực này thông qua chia sẻ của Giảng Viên IFRS - Cô Trần Thị Đức nhé:   1.Tại sao IFRS 16 ra đời ?  IFRS 16 ra đời nhằm thay thế cho IAS 17.

   "7 nhóm giải pháp chủ chốt giúp doanh nghiệp có được sự chuẩn bị tốt nhất"  I. Chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS là gì?  IFRS là viết tắt của International Financial Reporting Standards, nghĩa là Chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC) quốc tế do quỹ IFRS và Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế

   Kế toán quản trị Hoa Kỳ CMA được cấp bởi Hiệp Hội Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ IMA (Institute of Management Accountants), chương trình CMA (Certified Management Accountant) được nhìn nhận là chuẩn mực toàn cầu cho các chuyên gia về Kế Toán Quản Trị và Quản Trị Tài Chính.  Chương trình học Kế toán Quản