Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay

  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay

   a

   FTMS Việt Nam

     /  Kiến thức   /  Bản tin IFRS: Điểm sửa đổi của Chuẩn mực Kế toán Quốc tế 16 – Tài sản cố định hữu hình
   Điểm sửa đổi của Chuẩn mực Kế toán Quốc tế 16

   Bản tin IFRS: Điểm sửa đổi của Chuẩn mực Kế toán Quốc tế 16 – Tài sản cố định hữu hình

   Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS 16 – Tài sản cố định hữu hình đã có nhiều điểm sửa đổi đáng lưu ý. Chuẩn mực này có thể có tác động đáng kể đến các doanh nghiệp xây dựng tài sản cố định lớn. Khai thác mỏ và sản xuất sản phẩm công nghiệp là hai lĩnh vực sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Nhà quản lý cần xây dựng các quy trình để theo dõi chi phí của đầu ra phát sinh trong giai đoạn phát triển và ghi nhận tài sản khi nó đã sẵn sàng cho mục đích sử dụng sớm hơn trước đây. Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS 16 sửa đổi có hiệu lực đối với các kỳ báo cáo hàng năm bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2022.

   Điểm thay đổi

   Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS 16, “Bất động sản, nhà xưởng và máy móc” quy định khoản tiền thu được từ việc bán sản phẩm được sản xuất trước thời điểm tài sản sẵn sàng đi vào sử dụng theo mục đích dự kiến được ghi nhận là một khoản thu nhập trên báo cáo kết quả kinh doanh. Các chi phí liên quan để sản xuất sản phẩm kể trên được đo lường theo hướng dẫn trong Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS 2, “Hàng tồn kho” và được ghi nhận là một khoản chi phí trong báo cáo kết quả kinh doanh khi sản phẩm đó được bán.

   Nếu các sản phẩm được bán là kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp thì thu nhập và chi phí sẽ được trình bày theo các yêu cầu của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS 15, “Doanh thu từ các hợp đồng với khách hàng” và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS 2. Ngược lại, Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS 16 sửa đổi yêu cầu đơn vị thuyết minh về tên của khoản mục trên báo cáo kết quả kinh doanh mà các số liệu về thu nhập và chi phí nêu trên được trình bày.

   Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS 16 sửa đổi cũng đã làm rõ rằng một đơn vị “kiểm tra xem tài sản có hoạt động bình thường hay không” thông qua việc đánh giá kết quả hoạt động về mặt kỹ thuật và vật lý của tài sản đó. Kết quả hoạt động về mặt tài chính của tài sản không liên quan đến việc đánh giá này. Bởi vậy, một tài sản có thể được coi là có khả năng sẵn sàng sử dụng cho mục đích dự định của nhà quản lý và phải khấu hao trước khi tài sản đạt được kết quả hoạt động mong muốn của nhà quản lý.

   Tác động và đối tượng

   Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS 16 sửa đổi có thể có tác động đáng kể đến các doanh nghiệp xây dựng tài sản cố định lớn và như một phần trong quá trình xây dựng, sẽ có một giai đoạn gia tăng sản lượng sản xuất để kiểm tra xem tài sản có hoạt động bình thường hay không; tương tự, khi tài nguyên được khai thác từ lòng đất trong quá trình phát triển của một khu mỏ nằm trên vùng tài nguyên (ví dụ, khi một trục khai thác đã được khoan và tài nguyên được khai thác trong quá trình phát triển mỏ).

   Khai thác mỏ và sản xuất sản phẩm công nghiệp là hai lĩnh vực sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Nhà quản lý cần xây dựng các quy trình để theo dõi chi phí của đầu ra phát sinh trong giai đoạn phát triển và ghi nhận tài sản khi nó đã sẵn sàng cho mục đích sử dụng sớm hơn trước đây.

   Thời gian áp dụng

   Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS 16 sửa đổi có hiệu lực đối với các kỳ báo cáo hàng năm bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đơn vị phải áp dụng việc điều chỉnh hồi tố, tuy nhiên chỉ đối với các bất động sản, nhà xưởng và máy móc mà đã được đưa đến vị trí và trong điều kiện cần thiết để các tài sản đó có thể hoạt động theo mục đích dự định của nhà quản lý vào hoặc sau ngày bắt đầu của kỳ kế toán sớm nhất được trình bày trong báo cáo tài chính năm mà đơn vị áp dụng việc Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS 16 sửa đổi lần đầu tiên. Xem thêm ví dụ phía dưới để hiểu rõ hơn về quy định chuyển tiếp. Đơn vị phải ghi nhận ảnh hưởng lũy kế của việc áp dụng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS 16 sửa đổi lần đầu như một điều chỉnh đối với số dư đầu kỳ của lợi nhuận giữ lại (hoặc thành phần khác của vốn chủ sở hữu, nếu thích hợp) vào ngày bắt đầu của kỳ kế toán sớm nhất được trình bày.

   Đơn vị có thể áp dụng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS 16 sửa đổi trước thời điểm hiệu lực nêu trên. Tuy nhiên, đơn vị cần công bố thông tin về việc áp dụng sớm trong trường hợp này.

   Nguồn: PwC


   FTMS – ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM
   ➤ Hotline tư vấn: Ms. Hạnh – 098 581 8638
   ➤ Hotline nhận thông tin: 093 111 3020
   ➤ Email: info@ftmsglobal.edu.vn
   ➤ Website: ftmsglobal.edu.vn
   ➤ Địa chỉ:
   TPHCM: Sunwah Tower 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

   Hà Nội: Mipec Tower Tầng 12, 229 Tây Sơn, Hà Nội

   Có thể bạn sẽ thích

   Bình luận

   error: Content is protected !!