Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay

  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay

   a

   FTMS Việt Nam

     /  Kiến thức   /  Học ngành nào thì được thi chứng chỉ kế toán viên?
   Học ngành nào thì được thi chứng chỉ kế toán viên

   Học ngành nào thì được thi chứng chỉ kế toán viên?

   Một trong các điều kiện dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán.

   Bà Nguyễn Thị Quyên học ngành kinh tế xây dựng của Đại học Xây dựng, với các môn học: Kinh tế học; Kinh tế xây dựng; Kinh tế đầu tư; Thống kê trong xây dựng; Tài chính doanh nghiệp xây dựng; Mô hình toán kinh tế và tin ứng dụng; Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh; Hạch toán kế toán; Marketing trong xây dựng; Kế hoạch dự báo; Định giá sản phẩm.

   Theo bà Quyên tham khảo Điều 4 Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một trong các điều kiện dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán: “Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học”.

   Bà Quyên hỏi, môn học nào được tính để xét điều kiện thi chứng chỉ kế toán viên?

    

   Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên, một trong những điều kiện dự thi như sau:

   “Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học”.

   Như vậy, các môn học sẽ được tính để xét điều kiện dự thi của bà học ngành Kinh tế xây dựng của Đại học Xây dựng bao gồm: Tài chính doanh nghiệp xây dựng; Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và hạch toán kế toán.

   Theo: Báo điện tử Chính phủ

   Có thể bạn sẽ thích

   Bình luận

   error: Content is protected !!