Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

Đăng ký ngay

  Cơ hội thăng tiến, cánh cửa phát triển trong tay bạn.

  Đăng ký ngay

   a

   FTMS Việt Nam

     /  Kiến thức   /  Lệ phí thi CMA Hoa Kỳ mới từ tháng 10/2023
   Lệ phí thi CMA Hoa Kỳ mới từ tháng 10/2023

   Lệ phí thi CMA Hoa Kỳ mới từ tháng 10/2023

   Tổng hợp các thay đổi mới nhất liên quan đến lệ phí thi chứng chỉ CMA Hoa Kỳ được IMA áp dụng từ ngày 01/10/2023.

   Cuối tháng 08/2023, Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA) đã công bố một số thay đổi liên quan đến lệ phí thi chứng chỉ CMA Hoa Kỳ và phí hội viên bắt đầu từ ngày 01/10/2023.

   Bên dưới là thông chi tiết về mức lệ phí thi CMA Hoa Kỳ mới áp dụng từ tháng 10/2023.

   Lệ phí thi CMA Hoa Kỳ mới từ tháng 10/2023

   Thay đổi lệ phí thi CMA Hoa Kỳ đối với người đi làm

   Phí đầu vào chương trình học CMA (CMA Entrance) tăng từ 280 USD lên 300 USD.

   Phí thi CMA Hoa Kỳ (Exam Fee) tăng từ 460 USD/học phần lên 495 USD/học phần.

   Phí hội viên (Membership) tăng từ 275 USD lên 295 USD.

   Thay đổi lệ phí thi CMA Hoa Kỳ đối với sinh viên

   Phí đầu vào chương trình học CMA (CMA Entrance) tăng từ 210 USD lên 225 USD.

   Phí thi CMA Hoa Kỳ (Exam Fee) tăng từ 345 USD/học phần lên 370 USD/học phần.

   Phí hội viên (Membership) tăng từ 45 USD lên 49 USD.

   Có thể bạn sẽ thích

   Bình luận

   error: Content is protected !!